duminică, 22 august 2010

Festivalul de poezie „ Nicolae Drăgan “ data limita : 1 octombrie 2010

Festivalul de poezie „Nicolae Drăgan “

Festivalul de poezie „Nicolae Drăgan “

Ediţia I
15 iunie -7 noiembrie 2010
Galda de Jos

Primăria Galda de Jos, Alba , în colaborare cu Uniunea Scriitorilor Filiala Alba – Hunedoara, Consiliul Judeţean Alba, Biblioteca Judeţeană „ Lucian Blaga” Alba şi Inspectoratul Şcolar Alba, organizează Festivalul de Poezie „Nicolae Drăgan” ediţia I.

Condiţii de participare:
La concurs poate participa orice persoană indiferent de vârstă care nu este membru al Uniunii Scriitorilor.
Concurenţii vor trimite pe fişier ataşat câte 5 poezii nepublicate însoţite de un motto, până la data de 1 octombrie 2010, pe adresa de email festival_nicolae_dragan@yahoo.com( motto va fi scris sub titlul fiecărei poezii ).
Pe un alt fisier se vor trimite datele personale ale autorului.
Nume
Prenume
Vârsta
Ocupaţia
Localitatea de domiciliu
Adresa
Număr de telefon
Activitate literară

Condiţii de tehnoredactare

Setare pagină- pagină A4, dreapta, sus, jos 2, stânga 2,5
Format- Times New Roman, 12 ( fără Bold)
Aliniere titlu- Centru
Aliniere text - Justify( de la un capăt la celălat) poziţionată centrat sub titlu
Distanţa – 1 rând
Cei care nu au acces la internet pot trimite lucrările prin poştă pe un CD respectând normele de tehnoredactare menţionate mai sus, pe adresa: Lunca Mihaela- Şcoala cu clasele I-VIII Galda de Jos, Com. Galda de Jos, jud. Alba
Juriul festivalului va fi compus din personalităţi literare din ţară şi judeţul Alba.
Lucrările vor fi trimise juriului prin poşta electronică. Fiecare membru va nota independent fără a cunoaşte opinia celorlalţi. Cumulul de puncte va fi realizat de către organizator în prezenţa juriului stabilindu-se poziţa fiecărui concurent în cadrul concursului .
Festivitatea de premiere va avea loc în data de 7 noiembrie 2010 la Căminul Cultural Galda de Jos.
Premii

Premiul “Nicolae Drăgan “ -1000 RON
Premiul I - 700 RON
Premiul II- 500 RON
Premiul III- 300 RON

Preşedintele juriului

prof. univ. dr. Aurel Pantea, preşedintele Uniunii Scriitorilor Filiala Alba - Hunedoara

Membrii juriului

prof. univ. dr. Ion Buzaşi, membru al Uniunii Scriitorilor Cluj
prof. univ. dr. Florian Copcea, membru al Uniunii Scriitorilor din România- director editura “Lumina” Turnu Severin
prof. univ. Paula Romanescu, membru al Uniunii Scriitorilor din România
Ion Moldovan, scriitor, director editura “Buna Vestire”, Blaj,

Număr de contact – 0258/ 846 123- Şcoala cu clasele I-VIII Galda de Jos-Lunca Mihaela
0735664573
luni - joi orele 8,00 – 12,00
email festival_nicolae_dragan@yahoo.com

Festivalul naţional de umor "Ion Canavoiu "

Festivalul naţional de umor  "Ion Canavoiu "

Consiliul Judeţean Gorj, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, Biblioteca Judeţeană “Christian Tell”, Şcoala Populară de Artă, Asociaţia Epigramiştilor din România, Asociaţia Naţională a Caricaturiştilor, Grupul de publicaţii "Flacăåra", Liga Culturală "Fiii Gorjului", Consiliul local şi Primăria Runcu, Societatea Umoriştilor Gorjeni organizează, în perioada 22-24 oct. 2010, ediţia a XVIII-a a Festivalului Naţional de Umor “Ion Cănăvoiu”.
ORGANIZARE
Manifestarea este deschisă umoriştilor - profesionişti sau neprofesionişti - pe următoarele secţiuni: 1. concurs pentru cea mai bună carte de umor a anului; 2. epigramă, 3. fabulă, 4.proză umoristică scurtăå, 5. parodie/poezie satirică şi 6. caricatură/fotografie umoristică.
I. Concurs de volum, inclusiv antologii. Participă volumele de umor (epigramă, fabulă, proză scurtă/poezie umoristică...) tipărite în perioada oct. 2009 - oct. 2010.
II. Concurs de epigramă. Se concurează cu 10 epigrame, câte 2 pe temele: "Piaţa şi Viaţa'" şi "Norocul e o fată uşuratică", iar celelalte pe teme libere.
III. Concurs de fabule. - 3 fabule
IV. Concurs de proză scurtă. - 3 proze de maxim 3 pagini fiecare.
V. Concurs de parodie/poezie umoristică. - câte 5 creaţii.
VI. Concurs de caricatură/ fotografie umoristică. Se vor trimite minimum 5 caricaturi / fotografii, de format A4 în passepartou, pe teme libere.
Nu se impune limită de vârstă pentru participare.
Autorii interesaţi de concurs îşi vor trimite lucrările într-un singur exemplar, pe adresa: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, str. Calea Eroilor 15, Târgu-Jiu, cod 210135, Gorj, până la data de 18 octombrie 2010 (data poştei).
Nu este admisă participarea în concurs a autorilor laureaţi (cu premiul I) la ultimele trei ediţii.
Vor fi respectate obişnuitele condiţii ale secretului participării (plicul mare cu motto, lucrările nesemnate, doar cu motto, plicul mic sigilat cu motto şi adresa în interior. Obligatoriu va fi menţionat un telefon de contact). Pentru secţiunile volum ¿i caricatură condiţia de "motto" se exclude. Un juriu local va selecta lucrările pentru fiecare secţiune şi vor fi propuse spre ierarhizare juriului naţional al Festivalului, care include personalităţi ale umorului românesc pentru fiecare din cele patru secţiuni.
În cadrul Festivalului vor fi organizate diverse manifestări complementare concursului propriu-zis: Salonul naţional de caricatură - ediţia a V-a, întâlniri cu epigramiştii gorjeni, recitaluri umoristice, turniruri epigramistice, vernisaje de expoziţii, spectacole, lansări de carte şi reviste, emisiuni radio-tv.
PREMII
Douå premii pentru "Cea mai bună carte de umor a anului" (pentru volum de epigramă şi separat pentru volum de fabulă/ prozăå scurtă/ poezie umoristică), în valoare de 800 lei fiecare, acordate de Consiliul Judeţean Gorj şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj.
Secţiunile epigramå şi fabulă
Două premii l, în valoare de 640 lei fiecare, pentru: epigramă şi fabulă, acordate de Consiliul Judeţean Gorj.
Două premii ll, în valoare de 480 lei fiecare, acordate de Centrul Judeţean pentru Conservarea ş¿i Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj
Două premii lll, în valoare de 320 lei fiecare, acordate de Liga Culturală "Fiii Gorjului" şi Grupul de Publicaţii "Flacăra" Bucureşti.
Secţiunea proză scurtă
Un singur premiu, în valoare de 400 lei, acordat de Consiliul local şi Primăria Runcu
Secţiunea parodie/poezie umoristică
Un singur premiu, în valoare de 400 lei, acordat de Consiliul local şi Primăria Runcu
Secţiunea caricatură
Trei premii, în valoare de 400 lei, 240 lei şi respectiv 160 (I, II, III) acordate de Consiliul Judeţean, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Liga Culturală "Fiii Gorjului".
Premiul anual pentru literatură "Ion Cănăvoiu", în valoare de 800 lei, acordat de Biblioteca Judeţeană unui scriitor gorjean, pentru volumul anului.
Patru premii speciale, în valoare de 400 lei fiecare, acordate de Consiliul Judeţean, pentru caricaturiştii invitaţi de organizatori la ediţia a V-a a Salonului Naţional de caricatură.
Pentru această secţiune va funcţiona un juriu aparte, format din scriitori gorjeni.
Şase premii de excelenţă în valoare de 500 lei fiecare, acordate de Şcoala Populară de artă Tg-Jiu unor promotori şi creatori de umor
Vor mai fi acordate şi alte premii speciale, oferite concurenţilor de instituţii şi firme gorjene, diverse publicaţii, posturi de radio şi tv, persoane particulare etc.
Lucrările destinate concursului nu se restituie. Volumele primite vor intra în fondul de carte "Ion Cănăvoiu" al Bibliotecii Judeţene "Christian Tell".
Juriul are latitudinea ca, în funcţie de valoarea lucrărilor din concurs, să redistribuie unele premii. Cheltuielile de cazare, transport şi maså pentru juriu şi invitaţi vor fi suportate de către organizatori. Pentru laureaţi se asigură cazarea şi masa.
Câştigătorii şi invitaţii vor fi anunţaţi telefonic sau telegrafic în timp util, pentru a fi prezenţi la festivitatea de premiere, din ziua de 24 octombrie a.c.
Contravaloarea premiilor nu se expediază prin poştå.
Informaţii suplimentare la telefoanele: • 0253/21.37.10 (Centrul Jud. pt. Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale), • 0721.370.057 (Ion Cepoi - director CJCPCT Gorj), • 0766.715.938 (Constantin Popescu), • 0727930333 (Viorel Surdoiu)
ORGANIZATORII

Concursul literar „ Visul ” data limita : 15 septembrie 2010

Concursul literar „Visul”


Secțiuni:
- POEZIE
- PROZĂ SCURTĂ
- VOLUME PUBLICATE în anii 2009 și 2010

Perioada de desfășurare: 1 august – 15 septembrie 2010. Textele sau volumele sosite după această dată nu vor mai participa la concurs.

Modul de desfășurare:
• pentru secțiunea de poezie concurenții vor trimite TREI texte, iar pentru secțiunea de proză scurtă, UN SINGUR TEXT, de maxim 5 pagini Word A4, scrise cu caractere de 12, în attach prin e-mail, la adresa: concurs@florema.ro, în format .doc sau .docx. Scriitorii care lucrează cu programe free de redactare, au posibilitatea, oferită de aceste programe de a salva documentul .doc. Nu se acceptă alte extensii în afara celor menționate. E-mailul va avea drept subiect: concursul literar „VISUL”.

Paginile trimise NU VOR FI SEMNATE!
În locul semnăturii, concurentul va trece o parolă la alegere (un dicton, un vers, un cuvânt oarecare, un număr etc). Aceeaşi parolă se va trece pe TOATE paginile, de preferinţă în header.
Separat, la e-mailul: office@florema.ro, se va trimite în attach o pagină care să conţină PAROLA ALEASĂ, numele, prenumele, data naşterii, (eventual psudonimul literar) adresa de corespondenţă, un număr de telefon valid, o adresă de e-mail şi o scurtă autobiografie literară.

• pentru secțiunea de volume publicate, concurenții vor trimite un exemplar dintr-un volum personal apărut în cursul anilor 2009 sau 2010, la adresa: ASOCIAȚIA FLOREMA DESIGN, Str.Aurel Vlaicu nr.4, cod poștal: 335700, ORĂȘTIE. Volumele trimise nu se vor restitui concurenților, ci vor rămâne în biblioteca Asociației. Din acest motiv, concurenții sunt rugați să ofere Asociației și câte un autograf.

Volumele vor fi trimise recomandat prin poșta română sau prin curier rapid, cu specificarea pe colet a numelui și adresei autorului. Taxele aferente trimiterii cărții vor fi suportate de către concurent.

Un concurent poate participa la toate secțiunile concursului. Nu există niciun fel de restricţii sau îngrădiri. Pot participa persoane de orice vârstă, cu orice pregătire profesională, cu sau fără apariţii editoriale.

Orice întrebări legate de concurs pot fi trimise prin e-mail la adresa: office@florema.ro.

Câştigătorii vor fi anunţaţi în data de 26 septembrie 2010, după ora 19:00, prin intermediul site-ului: http://visul.florema.ro;

Se vor acorda câte trei premii pentru fiecare secţiune (diplomă şi trofeu).

Persoanei care va întruni cel mai mare punctaj, indiferent de secţiunea la care a participat i se va acorda TROFEUL „VISUL 2010”.

Premiile vor fi trimise la adresa menționată de către concurent, în termen de 30 de zile de la publicarea câștigătorilor. Taxele pentru trimiterea premiilor vor fi suportate de către organizatorul concursului.

Succes tuturor!

Concursul naţional de poezie " Ion Pillat " data limita : 20 septembrie 2010

Concursul naţional de poezie " Ion Pillat "

Consiliul Judeţean Argeş, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Argeş, Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” – Piteşti, Centrul de Cultură „Brătianu” – Florica – Ştefăneşti, Centrul Cultural Piteşti

REGULAMENTUL
Concursului naţional de creaţie poetică „Ion Pillat – Acolo unde-n Argeş...”
Ediţia a V-a
15-16 octombrie 2010

Indiscutabil unul dintre cei mai valoroşi poeţi români, Ion Pillat pare a fi astăzi într-un nemeritat con de umbră.
Organizând a cincea ediţie a concursului de creaţie poetică „Ion Pillat – Acolo unde-n Argeş...”, se încearcă un gest reparatoriu de readucere în atenţia iubitorilor de literatură şi de repunere în drepturile fireşti a creaţiei lirice a lui Ion Pillat, poet al cărui destin uman şi creator a fost strâns legat de meleagurile argeşene. Acest lucru a fost ilustrat cu strălucire în pastel.
Concursul nostru se adresează creatorilor de poezie care nu au depăşit vârsta de 35 de ani, nu sunt membri ai Uniunii Scriitorilor şi nu au volume tipărite.
Fiecare concurent poate trimite cel mult 10 poezii, purtând fiecare în loc de semnătură un motto care se va regăsi şi pe un plic închis, conţinând datele personale ale autorului: numele, prenumele, vârsta, profesia, adresa, telefonul etc.
Lucrările, dactilografiate sau culese la calculator în 3 (trei) exemplare, la 1,5 rânduri, Times New Roman, vor fi trimise, cu menţiunea pentru concursul de poezie „Ion Pillat”, până la data de 20 septembrie 2010, pe adresa Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Argeş, str. Armand Călinescu, nr. 14, Piteşti, judeţul Argeş, cod poştal 110047, tel./fax: 0248-219080.
Creaţiile trimise la concurs nu se înapoiază.
Juriul, alcătuit din specialişti în literatură (poeţi, critici, editori), va acorda următoarele premii:
- Marele premiu al Consiliului Judeţean Argeş – în valoare de 700 lei;
- Premiul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Argeş – în valoare de 500 lei;
- Premiul Centrului de Cultură „Brătianu” – Ştefăneşti, vila „Florica”– în valoare de 500 lei;
- Premiul Bibliotecii Judeţene Argeş „Dinicu Golescu” – Piteşti – în valoare de 500 lei;
- Premiul Revistei de cultură „Argeş” – în valoare de 500 lei.
În funcţie de valoarea ridicată a acestei ediţii, se mai pot acorda şi alte premii speciale, oferite de edituri, reviste, cotidiene şi sponsori din Piteşti şi judeţul Argeş.
Festivitatea de finalizare a concursului şi decernarea premiilor vor avea loc vineri 15 octombrie 2010, la Centrul de Cultură „Brătianu”, vila „Florica” – Ştefăneşti, Argeş.
Organizatorii vor anunţa din timp premiaţii, pentru a putea fi prezenţi la manifestare. Cheltuielile de cazare şi masă vor fi suportate de către organizatori, costurile de transport fiind asigurate de câştigători.

........................................................................................................................

Tot atunci va fi lansat volumul colectiv "Pe aripile poeziei", cuprinzând creaţiile câştigătorilor la cele două concursuri de poezie organizate de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Argeş – concursul judeţean „Pe aripile poeziei” şi concursul naţional „Ion Pillat – Acolo unde-n Argeş...”. Câştigătorii ediţiilor anterioare ale concursului naţional sunt: Dan Florin Prodan, Daniel Dumitru Marin, Iulia Balcanaş, Dragoş Silviu Teodorescu, Cristian Meleşteu, Alexandru Mărchidan, Sorin Tacke, Ionuţ Radu, Alexandru Ovidiu Vintilă, Cezar Marian Mazilu, Cristian Meleşteu, Simona Florentina Dobrin, Anca Laura Ştefan, Andrei Paul Corescu, Silviu Gongonea, Lavinia Branişte, Gabriela Ivaşcu, Cosmin Soameş, Elena Bălăşanu, Mira Gheorghe, Andreea Mihalcea, Diana Lorena Ţugui, Adrian Diniş, Carmen Păduraru; iar câştigătorii concursului judeţean sunt: Dorina Elena Bodea, Raluca Ioan, Georgiana Pîrvu, Nirvana Sorescu, Andreea Irina Maciu, Dan Bârzu, Florin Popescu, Silva Orman, Ana Maria Târâş, Ştefania Georgiana Masgras, Geanina Felicia Pârvan, Ramona Enache, Crăiţa Coman, Dan Bârzu, George Baciu, Silva Orman, Ioan Bogdan Radu, Alin Comşa, Anca Elena Matei, Cezar Mazilu, Ionuţ Radu, Bogdan Ionuţ Ionescu, George Baciu, Oana Mihaela Bucur, Corina Elena Preda, Ionuţ Radu, George Baciu, Alina Sânziana Duţescu, Gabriela Ivaşcu, Alexandru Mărchidan, Dorina Mihai, Emanuel Căpăţână, Sabina Ionela Ciobanu, Andreea Mihaela Bălăoiu, Nicoleta Vasilica Geambaşu.

Toţi sunt invitaţi vineri 15 octombrie 2010, ora 17.00, la Centrul de Cultură „Brătianu” – Ştefăneşti, vila „Florica”, unde va avea loc festivitatea de premiere a concursului „Ion Pillat” şi lansarea volumului colectiv. Din păcate, ţinând cont de situaţia financiară actuală, instituţia noastră nu poate asigura cheltuielile de transport şi cazare. Cei care nu pot ajunge vor primi volumul prin poştă. Vă rugăm să ne contactaţi pe adresa de e-mail editura.alean@yahoo.com, pentru a ne lăsa adresa la care să vă trimitem volumul.

FESTIVALUL NAŢIONAL DE POEZIE „NICOLAE LABIŞ” data limita : 27 august 2010

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA
CENTRUL CULTURAL BUCOVINA
SECŢIA: CENTRUL PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA
CULTURII TRADIŢIONALE SUCEAVA

FESTIVALUL NAŢIONAL DE POEZIE „NICOLAE LABIŞ”
Ediţia a XLII-a,  2010

            Consiliul Judeţean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina”, secţia Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Suceava, în colaborare cu Societatea Scriitorilor Bucovineni, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Colegiul Tehnic „Petru Muşat”, Complexul Muzeal „Bucovina” şi Primăria comunei Mălini,  organizează ediţia a XLII-a a Festivalului naţional de poezie „Nicolae Labiş”, în perioada 24 - 26 septembrie 2010, la Suceava şi Mălini.

Concursul îşi propune să descopere, să sprijine şi să promoveze noi şi autentice talente în rândul tinerilor creatori de poezie.


R E G U L A M E N T

1.      Sunt acceptate în concurs lucrări nepublicate şi nepremiate la alte concursuri literare.
2.      La concurs pot participa autori care nu au depăşit vârsta de 30 de ani, nu sunt membri ai Uniunii Scriitorilor, nu au debutat editorial şi nu au obţinut Marele Premiu la ediţiile precedente ale concursului.
3.      Lucrările, dactilografiate în cinci (5) exemplare, vor fi trimise pe adresa:
Centrul Cultural Bucovina,
Secţia  Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Suceava
Str. Universităţii nr. 48, Suceava, 720228
          4.      Lucrările se trimit până la data de 27 august 2010. Ele vor purta în loc de semnătură   un motto ales de autor. În coletul poştal va fi introdus un plic închis (având acelaşi motto), care va conţine un Curriculum Vitae al autorului. În Curriculum Vitae se va specifica în mod obligatoriu: numele şi prenumele autorului, locul şi data naşterii, studii, activitate literară, adresa completă, numărul de telefon şi eventual adresa electronică.

5.      Fiecare participant are dreptul de a se înscrie în concurs cu minimum cinci (5) poezii şi maximum zece (10).
6.      Lucrările nu se returnează, ele urmând a intra în patrimoniul concursului „Nicolae Labiş”, iar laureaţii vor fi publicaţi în „Caiete mălinene” , volum editat de Centrul Cultural Bucovina, secţia Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Suceava.
7.      Laureaţii vor fi anunţaţi până la data de 20 septembrie 2010, pentru a fi prezenţi la festivitatea de premiere, precum şi la manifestările prilejuite de finalizarea concursului, care vor avea loc la Suceava şi Mălini între 24 şi 26 septembrie 2010. Manifestările vor consta în lansări de carte, conferinţe literare, expoziţii, şezători literare, recitaluri de poezie, vizite la muzee şi monumente de artă din judeţ, realizate cu participarea membrilor juriului şi a altor personalităţi literare. Organizatorii asigură masa, cazarea şi cheltuielile de transport (bilete de tren-clasa a doua). În eventualitatea în care laureaţii doresc să fie însoţiţi şi de alte persoane, acestea trebuie să-şi suporte integral toate cheltuielile, iar organizatorii trebuie anunţaţi până cel târziu la data de 21 septembrie 2010, pentru a face rezervările necesare.
8.      Juriul concursului va fi alcătuit din critici literari, membri ai Uniunii Scriitorilor din România.
9.      Membrii juriului nu mai pot schimba ulterior ordinea rezultată în urma jurizării.
10.  Pentru cele mai valoroase lucrări prezentate în concurs, juriul va acorda următoarele premii:
- Marele premiu „NICOLAE LABIŞ”                                    
- Premiul I                                           
                        - Premiul II                                                                             
- Premiul III
Vor fi acordate, în funcţie de posibilităţi, şi premii ale unor reviste literare.

            Relaţii suplimentare:    tel: 0745-773290 – Carmen Veronica Steiciuc

Director General,                                  Consultant artistic pe creaţie literară,

               Vasile Ursachi                                         Carmen Veronica Steiciuc

Concursul Naţional de Poezie “Traian Demetrescu” data limita : 08 octombrie 2010

Sub egida Consiliului Local şi a Primăriei Municipiului Craiova, Casa de Cultură "Traian Demetrescu" Craiova şi Revista Mozaicul, organizează în perioada 23 - 24 octombrie 2010, ediţia a XXXII-a, a Concursului Naţional de Poezie “Traian Demetrescu” (TRADEM).

Juriul concursului va acorda premii şi va publica lucrările premiate, după cum urmează:

  • Premiul TRADEM – în valoare de 500 lei

  • Premiul I – în valoare de 400 lei

  • Premiul II – în valoare de 300 lei

  • Premiul III – în valoare de 250 lei

  • Premiul special – în valoare de 250 lei - pentru un autor din Oltenia
Lucrările pentru concurs, constând în grupaje de 5 – 7 poezii, redactate (dactilografiate) în câte 3 exemplare, vor fi trimise până la data de 8 octombrie a.c., pe adresa:

Casa de Cultură "Traian Demetrescu"
Str. Traian Demetrescu, nr. 31
Craiova , jud. Dolj - cu menţiunea “PENTRU CONCURS”
Poeziile trimise nu vor purta semnătură, ci un “motto” ales de autor. Plicul cu poezii va conţine încă un plic închis, care în loc de adresă va purta acelaşi “motto”, iar în interiorul lui se vor menţiona numele şi prenumele autorului, vârsta, adresa şi telefonul.

La concurs pot participa creatori care nu sunt membri ai Uniunii Scriitorilor din România ori ai altor asociaţii de scriitori şi care nu au publicat un volum individual de poezie. Câştigătorii vor fi invitaţi la Craiova pentru premiere.

Pentru cei invitaţi la manifestări, Casa de Cultură "Traian Demetrescu" Craiova va asigura cheltuielile prilejuite de participarea la acest eveniment, iar transportul va fi asigurat de participant.
Relaţii suplimentare la telefoanele: 0351-413368, 0351-413369, 0723-919750; e-mail: casa_cultura_traian_demetrescu@yahoo.com .

Director – Casa de Cultura „Traian Demetrescu”
Prof. Alexandru Stuparu

CONCURS DE POEZIE - POETRY CONTEST - 22 AUGUST 2010 - 01 MARTIE 2011

1.PENTRU PARTICIPARE POSTATI UN COMENTARIU CARE SA CONTINA MAXIM 3 POEZII
2.LA SFARSITUL COMENTARIULUI POSTATI SI ADRESA DE EMAIL UNDE VE-TI PUTEA FI CONTACTAT
3.VA RUGAM SA VERIFICATI DACA TEXTUL ESTE COMPLET SI DACA TOATE LITERELE SUNT LA LOCUL LOR
4.ULTIMA ZI DE PARTICIPARE LA ACEST CONCURS VA FI 1 MARTIE 2011.
5.DUPA ACEASTA DATA POEZIILE POSTATE NU VOR PARTICIPA IN CONCURS
6.CASTIGATORII VOR PRIMI DIPLOME PE MAIL SE VA PUBLICA SI O ANTOLOGIE CU CELE MAI BUNE POEZII,DACA VOM AVEA BANI
7.DACA AVETI NELAMURI DA-TI UN MAIL LA WORLD_COINS_SHOP@YAHOO.COM
SUCCES

1. LEAVE A COMMENT WITH MAX 3 POETRY WROTE BY YOU.AT THE LEAVE YOUR EMAIL ADRESS
2.DEADLINE : 1 MARCH 2011
3.WRITE IN ENGLISH OR ROMANIAN
GOOD LUCK !!!!!!!!!1

''Poezia este aspiraţia-plâns a umanităţii şi, în acelaşi timp, satisfacţia-fruct a Divinităţii.''
Sri Chinmoy  

Poezia este ceea ce se pierde prin traducere.
Robert Frost 

Poeţii sunt soldaţi care eliberează cuvintele din posesia fermă a definiţiei.
Eli Khamarov