marți, 26 aprilie 2011

Festivalul Lucian Blaga – Lugoj 2011, editia a XVII-a, Concurs de Poezie

Primăria Muncipiului Lugoj, Consiliul Local Municipal Lugoj, Consiliul Judeţean Timiş şi Biblioteca Municipală Lugoj organizează, în cadrul Festivalului “Lucian Blaga” Lugoj 2011, ediţia a XVII-a, Concursul de Poezie, ediţia a VIII-a, deschis tuturor elevilor, creatori de poezie, cu vârsta cuprinsă între 12 şi 19 ani.
Concursul de Poezie este organizat pe două secţiuni de vârstă (12–15 ani şi 16–19 ani) şi se desfăşoară după următorul regulament: poeziile trimise, in număr de maximum 5 (cinci), trebuie să fie dactilografiate/listate, fiecare în câte 5 (cinci) exemplare; fiecare exemplar trebuie să aibă acelaşi Motto; acelaşi Motto trebuie să fie scris şi pe plicul care conţine datele personale ale elevului/elevei: data naşterii, adresa, şcoala, clasa, telefonul, dacă a mai publicat poezii şi unde a mai publicat, premiile obţinute. Poeziile dactilografiate şi plicul cu datele personale se vor pune toate intr-un plic A4 şi se vor trimite pe adresa poştală: Biblioteca Municipală Lugoj, Str. Ion Creangă Nr.1, Lugoj, Cod 305500, Jud. Timiş. Poeziile şi datele personale ale elevului/elevei se pot trimite şi in format electronic: pe un CD/ DVD sau pe adresa de e-mail: biblioteca_lugoj@yahoo.com, astfel: se salvează poeziile şi datele personale in 2 fişiere tip document (Poezii.doc; Date personale.doc); ambele fişiere trebuie să aibă acelaşi Motto; atat textele trimise prin poştă, cat şi cele in format electronic trebuie să fie redactate in Word, corpul de literă (mărimea literei) să fie de 14 şi fontul redactării să fie Times New Roman CE. Plicurile, CD/DVD-urile şi e-mail-urile cu poeziile participante la Concursul de Poezie şi datele personale ale participanţilor se vor primi, pe adresa poştală şi pe cea electronică a Bibliotecii Municipale Lugoj, incepand cu data de 15 aprilie 2011, pană in data de 15 mai 2011. Poeziile premiate la Concursul de Poezie vor fi publicate in cea de a VIIIa plachetă/ antologie a Festivalului “Lucian Blaga” Lugoj 2011. Lansarea antologiei festivalului şi inmanarea diplomelor se vor desfăşura in cadrul Festivalului “Lucian Blaga” Lugoj 2011, care va avea loc in perioada 1–10 iunie 2011.

marți, 19 aprilie 2011

sâmbătă, 9 aprilie 2011

Concursul de poezie “Constantin Virgil Bănescu”, Târgoviște, 21-22 mai 2011

Concursul de poezie “Constantin Virgil Bănescu”, Târgoviște, 21-22 mai 2011

În cadrul Zilelor de poezie "Constantin Virgil Bănescu”, ediţia a II-a este organizat Concursul naţional de poezie ,,Constantin Virgil Bănescu”. Manifestarea îşi propune încurajarea şi promovarea tinerilor creatori de poezie.

REGULAMENT

1. La concurs pot participa autori care nu au depăşit vârsta de 30 de ani, nu sunt membri ai Uniunii Scriitorilor, nu au debutat editorial şi nu au obţinut Marele Premiu la ediţiile precedente ale concursului.

2. Sunt acceptate în concurs lucrări nepublicate şi nepremiate la alte concursuri literare.

3. Lucrările se trimit până la data de 20 aprilie 2011. Acestea vor purta în loc de semnătură un motto ales de autor. În coletul poştal va fi introdus un plic închis (având acelaşi motto), care va conţine un curriculum vitae al autorului, în care se va specifica obligatoriu: – numele şi prenumele autorului; – locul şi data naşterii; – studii; – activitate literară; – adresa completă cu numărul de telefon şi adresa electronică.

4. Fiecare participant se poate înscrie în concurs cu minimum cinci (5) poezii şi maximum zece (10).

5. Lucrările nu se returnează, ele urmând a intra în patrimoniul concursului ,,Constantin Virgil Bănescu”, iar laureaţii vor fi publicaţi în revista „Litere” – publicaţie a Societăţii Scriitorilor Târgovişteni.

6. Laureaţii vor fi anunţaţi până la data de 10 mai 2011, pentru a fi prezenţi la festivitatea de premiere, precum şi la manifestările prilejuite de finalizarea concursului, care vor avea loc la Târgovişte între 20 şi 21 mai 2011. În cadrul Zilelor de poezie se vor organiza expoziţii, recitaluri de poezie, dialoguri literare, ateliere de creaţie, lansări de carte, întâlniri cu personalităţi din lumea literară, vizite la muzee şi monumente de artă din Municipiul Târgovişte şi din împrejurimi. Organizatorii asigură masa, cazarea şi cheltuielile de transport (bilete de tren – clasa a doua).

7. Jurizarea lucrărilor va fi asigurată de personalităţi din lumea literară.

8. Ordinea rezultată în urma jurizării nu mai poate fi schimbată ulterior de membrii juriului.

9. Pentru cele mai valoroase lucrări prezentate în concurs, juriul va acorda următoarele premii: Premiul I, Premiul al II-lea, Premiul al III-lea şi Marele premiu „Constantin Virgil Bănescu”.

10. Lucrările, dactilografiate în cinci (5) exemplare, vor fi trimise pe adresa: Grupul Şcolar „Voievodul Mircea”, Bd. Regele Carol I, nr. 70, cod 130024, Târgovişte, Dâmboviţa pentru Dna Maria Doina Bănescu,doinabanescu@yahoo.fr

Relaţii suplimentare: Maria Doina Bănescu, tel: 0724.528425.