marți, 26 aprilie 2011

Festivalul Lucian Blaga – Lugoj 2011, editia a XVII-a, Concurs de Poezie

Primăria Muncipiului Lugoj, Consiliul Local Municipal Lugoj, Consiliul Judeţean Timiş şi Biblioteca Municipală Lugoj organizează, în cadrul Festivalului “Lucian Blaga” Lugoj 2011, ediţia a XVII-a, Concursul de Poezie, ediţia a VIII-a, deschis tuturor elevilor, creatori de poezie, cu vârsta cuprinsă între 12 şi 19 ani.
Concursul de Poezie este organizat pe două secţiuni de vârstă (12–15 ani şi 16–19 ani) şi se desfăşoară după următorul regulament: poeziile trimise, in număr de maximum 5 (cinci), trebuie să fie dactilografiate/listate, fiecare în câte 5 (cinci) exemplare; fiecare exemplar trebuie să aibă acelaşi Motto; acelaşi Motto trebuie să fie scris şi pe plicul care conţine datele personale ale elevului/elevei: data naşterii, adresa, şcoala, clasa, telefonul, dacă a mai publicat poezii şi unde a mai publicat, premiile obţinute. Poeziile dactilografiate şi plicul cu datele personale se vor pune toate intr-un plic A4 şi se vor trimite pe adresa poştală: Biblioteca Municipală Lugoj, Str. Ion Creangă Nr.1, Lugoj, Cod 305500, Jud. Timiş. Poeziile şi datele personale ale elevului/elevei se pot trimite şi in format electronic: pe un CD/ DVD sau pe adresa de e-mail: biblioteca_lugoj@yahoo.com, astfel: se salvează poeziile şi datele personale in 2 fişiere tip document (Poezii.doc; Date personale.doc); ambele fişiere trebuie să aibă acelaşi Motto; atat textele trimise prin poştă, cat şi cele in format electronic trebuie să fie redactate in Word, corpul de literă (mărimea literei) să fie de 14 şi fontul redactării să fie Times New Roman CE. Plicurile, CD/DVD-urile şi e-mail-urile cu poeziile participante la Concursul de Poezie şi datele personale ale participanţilor se vor primi, pe adresa poştală şi pe cea electronică a Bibliotecii Municipale Lugoj, incepand cu data de 15 aprilie 2011, pană in data de 15 mai 2011. Poeziile premiate la Concursul de Poezie vor fi publicate in cea de a VIIIa plachetă/ antologie a Festivalului “Lucian Blaga” Lugoj 2011. Lansarea antologiei festivalului şi inmanarea diplomelor se vor desfăşura in cadrul Festivalului “Lucian Blaga” Lugoj 2011, care va avea loc in perioada 1–10 iunie 2011.

Un comentariu: